performative intervention into a public space

Hradec Králové / Sukovy sady / former communist monument of honour "Lid je hlavním tvůrcem dějin" "Masses make history"